Έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου 13 εβδομάδων αποτελέσματα συμπληρωματικών μη ανταγωνιστικών προσφορών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 14ης Ιουνίου 2017, έγιναν δεκτές οι  παρακάτω προσφορές.
ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 13 εβδομάδων
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ € 300.000.000
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 99,322
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017.