Έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου 13 εβδομάδων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΏΝ ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΏΝ ΠΡΌΣΦΟΡΩΝ
Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 12ης Απριλίου 2017, έγιναν δεκτές οι παρακάτω προσφορές.
ENTOKA  ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ  13 εβδομάδων
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ  ΑΞΙΑ  € 187.500.000
ΤΙΜΗ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ  99,352
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Δευτέρα 18 Απριλίου 2017.