Έντοκα γραμμάτια ελληνικού δημοσίου 13 εβδομάδων: αποτελέσματα συμπληρωματικών μη ανταγωνιστικών προσφορών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Μετά την υποβολή των συμπληρωματικών μη-ανταγωνιστικών προσφορών στη δημοπρασία των Εντόκων Γραμματίων 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου της 10ης Ιανουαρίου 2018, έγιναν δεκτές  οι  παρακάτω προσφορές.
ENTOKA ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 13 εβδομάδων
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ € 187.500.000
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 99,750
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018.