Έναρξη σχολείων

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στις 14 Σεπτεμβρίου αρχίζουν τα μαθήματα στη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενώ για τα ΑΕΙ είναι αποφάσεις των συμβουλίων τους. Ήδη η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα διαχειριστεί 6 εκατ. Ευρώ για δωρεάν μάσκες σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. Για μεν τους υπαλλήλους της καθαριότητας οι 5.000 εργαζόμενοι στη καθαριότητα θα έχουν πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα και πλήρες ωράριο ενώ παράλληλα 4.474 εργαζόμενοι θα δουλέψουν με μισό ωράριο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail