Έναρξη λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Νάξου

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφέρειες

Θεσμοθετείται στον Δήμο Νάξου η σύσταση και λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». Με αριθμ. 4180/30-09-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» και MIS 5002028 στο Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».
Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχει το κοινωνικό φαρμακείο είναι άτομα που διαμένουν μόνιμα στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και τα εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών 3ων χωρών ή ανιθαγενών, τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια, ή στερούνται ασφαλιστικής κάλυψης, καθώς και οι δικαιούχοι/ αιτούντες διεθνή προστασία.
Στόχος του Κοινωνικού Φαρμακείου είναι η κοινωνικο- προνοιακή κάλυψη και η δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη των ωφελουμένων, που βρίσκονται σε κατάσταση ένδειας, καθώς και των αδύναμων οικονομικά, που διαβιούν στα όρια της φτώχειας και εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.
Το Κοινωνικό Φαρμακείο θα παρέχει στα ωφελούμενα άτομα δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζονται μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών. Η χορήγηση των φαρμάκων από το Κοινωνικό Φαρμακείο θα γίνεται κατόπιν επίδειξης ιατρικής συνταγής/ ιατρικής γνωμάτευσης.
Η λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη συνεισφορά όλων μας. Για το λόγο αυτό σας καλούμε να συνδράμετε στη συγκέντρωση φαρμάκων και υγειονομικού υλικού. Όσοι πολίτες, συλλογικοί φορείς και επιχειρήσεις επιθυμούν να δωρίσουν φάρμακα και υγειονομικό υλικό, που δεν χρειάζονται και δεν έχουν λήξει, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Κοινωνικό Φαρμακείο στα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται ακολούθως.
Το Κοινωνικό Φαρμακείο στελεχώνεται από Κοινωνική Λειτουργό και Φαρμακοποιό. Στεγάζεται σε κτίριο επί της περιφερειακής οδού Χώρας – Εγγαρών (απέναντι από τις Εργατικές Κατοικίες).