Έναρξη λειτουργίας ΚΔΑΠ-μεΑ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Περιφέρειες

Ξεκινάει η λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-μεΑ), στο Δήμο Νάξου. Η νέα δομή θα λειτουργεί στο χώρο του Ειδικού Σχολείου Αγίου Θαλλελαίου.
Στο ΚΔΑΠ-μεΑ εγγράφονται Παιδιά/ Έφηβοι / Άτομα με νοητική υστέρηση και κινητική αναπηρία.
Σε ανακοίνωση επισημαίνεται «όσοι ενδιαφέρονται να εγγραφούν στην εν λόγω δομή, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, σε εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η λειτουργία της.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΔΑΠ-μεΑ, είναι τα εξής:
α) Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα.
β) Ιατρική βεβαίωση για την κατάσταση υγείας του παιδιού.
γ)Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για το είδος και το ποσοστό αναπηρίας του παιδιού.
Για την εγγραφή των ωφελουμένων μέσω ΕΣΠΑ, οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr)»