Έναρξη ηλεκτρονικών αιτήσεων Δημόσιων ΙΕΚ

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Από την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017 έως την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:00, θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εγγραφούν, μετά από διαδικασία επιλογής, στο Α’ εξάμηνο ειδικοτήτων των Δημοσίων ΙΕΚ (Δ.ΙΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για το εξάμηνο κατάρτισης 2017Β.