Έλεγχος θαλάσσιων υδάτων

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης του Προγράμματος Μέτρων (ΠΜ) του άρθρου 5 της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (Οδηγία 2008/56/ΕΚ) και του άρθρου 6 του Ν. 3983/2011, ο οποίος αποτελεί την εναρμόνισή της στο εθνικό δίκαιο, ανακοίνωσαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, σε συνεργασία με τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων, Ιάκωβο Γκανούλη.
Το ΠΜ αποτελεί μέρος της θαλάσσιας στρατηγικής της Ελλάδος και αποσκοπεί στην επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων της χώρας μας. Η κατάρτισή του έγινε με σκοπό τη μείωση στα θαλάσσια οικοσυστήματα των πιέσεων που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες και τη βελτίωση της ποιοτικής κατάστασής τους.
Η τελική έγκριση του ΠΜ μετά τη διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του Υπουργού Αναπληρωτή Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής (ΕΕΘΠΕΣ).
Το σχέδιο έκθεσης του ΠΜ αναρτήθηκε στις 3 Απριλίου 2017 στον ακόλουθο ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η διαβούλευσή του θα διαρκέσει δύο μήνες, μέχρι τις 3 Ιουνίου 2017.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ