Έκθεση Πεπραγμένων Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

ΒΟΥΛΗ

Επιδόθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικόλαο Βούτση, την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 η Έκθεση Πεπραγμένων για το 2016 από τον  Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κ. Κωνσταντίνο Μενουδάκο. Στην επίδοση της ετήσιας Έκθεσης της Ανεξάρτητης Αρχής παρέστη και η Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, κ. Αναστασία Χριστοδουλοπούλου.
Παραλαμβάνοντας την Έκθεση, ο Πρόεδρος της Βουλής συνέστησε στον Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα να ενημερώσει σχετικά με το περιεχόμενο της Έκθεσης τόσο την Ειδική Μόνιμη Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας όσο και τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, έτσι ώστε οι βουλευτές να είναι άρτια ενημερωμένοι για φλέγοντα και επίκαιρα ζητήματα.
Από την πλευρά του, ο κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος τόνισε πως το 2016 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού ολοκληρώθηκε η μεταρρύθμιση των κανόνων προστασίας που ίσχυαν εδώ και 20 χρόνια. Όπως επεσήμανε, τον Μάιο του 2018 θα εφαρμοστεί σε όλη την ΕΕ ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων αλλά και η Οδηγία για την προστασία δεδομένων στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας.
Επίσης, ο κ. Μενουδάκος υπογράμμισε την «ανάγκη στενότερης σύνδεσης της Βουλής τόσο με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όσο και με τις υπόλοιπες συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές, έτσι ώστε οι Αρχές αυτές να λειτουργούν με σαφές καθεστώς ανεξαρτησίας από την εκτελεστική εξουσία, μέσα στο πλαίσιο του δημοκρατικού πολιτεύματος, όχι δηλαδή μέσα σε ένα στεγανό χώρο που δεν έχει σχέση με τη Βουλή ούτε με την εκτελεστική εξουσία».
Τέλος, ο κ. Μενουδάκος έθεσε το θέμα της ελλιπούς στελέχωσης της Αρχής που δυσκολεύεται ν’ ανταποκριθεί στον διαρκώς αυξανόμενο όγκο εισερχόμενων υποθέσεων. Από την πλευρά τους, ο Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος της Βουλής συμφώνησαν πως η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επιβάλλεται να ενισχυθεί, ώστε να επιτελεί απρόσκοπτα το σημαντικό έργο της.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail