Έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων Δημοσίων Συμβάσεων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Από τις 29 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «για την εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων».
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 8 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00.