Άσκηση ΙΤΕ αντιμετώπισης μαζικών καταστροφών

ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Άσκηση επί Χάρτου Πολιτικής Προστασίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, για την αντιμετώπιση μαζικών καταστροφών(Τα Εργαστήρια Παράκτιας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Υ. Ν.Α. Καμπάνης) και Φυσικών Καταστροφών, Τσουνάμις και Παράκτιας Μηχανικής του Πολυτεχνείου Κρήτης (Ε.Υ. Καθ. Κ. Συνολάκης).
Τo DECATASTROPHIZE συγχρηματοδοτείται κατά 75% από την Ανθρωπιστική Βοήθεια και Πολιτική Προστασία (ECHO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κατά 25% από τους ίδιους τους συμβαλλόμενους. Επικεφαλής εταίρος είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να εναρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή Πολιτική αναφορικά με την αντιμετώπιση πολλαπλών κινδύνων και καταστροφών, αναπτύσσοντας μία κοινή πληροφοριακή πλατφόρμα έγκαιρης προειδοποίησης και αντιμετώπισης πολλαπλών ή και ταυτόχρονων φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών. Η κοινή πληροφοριακή πλατφόρμα βασίζεται στη συνδυασμένη χρήση γεωχωρικών συστημάτων πληροφοριών και πολύ-κριτηριακής ανάλυσης για τη λήψη αποφάσεων.
Η άσκηση θα περιλαμβάνει τους κινδύνους από Τσουνάμι, από Διάχυση Πετρελαιοκηλίδας, και από Πυρκαγιά. Τα σενάρια καταστροφών έχουν προετοιμαστεί από το ΙΤΕ και το Πολυτεχνείο Κρήτης ειδικά για την διεξαγωγή της άσκησης και έχουν ως στόχο την αξιολόγηση της χρήσης της πλατφόρμας σε περιπτώσεις πολλαπλών καταστροφών από τις αρμόδιες αρχές και τους τοπικούς φορείς.
Στην άσκηση έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν  οι  ακόλουθοι φορείς:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, Λιμενικό Σώμα, Πυροσβεστικό Σώμα, Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διοίκηση Κρήτης, Ελληνικός Στρατός – ΣΕΑΠ / ΔΕΠΑΣ, ΕΚΑΒ, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Πολιτική Προστασία Περιφέρειας Κρήτης, Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, Δήμος Ηράκλειου, Δήμος Μαλεβιζίου, Δήμος Μινώα Πεδιάδος, Δήμος Χερσονήσου, ΔΕΔΗΕ-ΔΕΗ, ΔΕΥΑΗ.