Άριστα στο Δήμο Ηρακλείου

ΚΡΗΤΗ Περιφέρειες

Συνεχίζει να αξιολογείται με άριστα η ψηφιακή πολιτική του Δήμου Ηρακλείου από Ευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους Οργανισμούς.
Πρόσφατα η πολιτική ψηφιακή μετάβασης της πόλης του Ηρακλείου βαθμολογήθηκε με 19,5 –με άριστα το 20– από το πρόγραμμα Digital Cities Challenge της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στο πλαίσιο αυτό βαθμολογήθηκε η παρουσίαση των στόχων,  τα υλοποιημένα έργα, η επίδραση των έργων στη ζωή της πόλης και οι τοπικές συνεργασίες για την επίτευξη των στόχων. Έτσι το Ηράκλειο επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά την αναγνωρισιμότητα και ανταγωνιστικότητά του ως «έξυπνη πόλη» σε Διεθνές επίπεδο.
Στόχος της πολιτικής ψηφιακού μετασχηματισμού του Ηρακλείου είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και επισκεπτών, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και της συμμετοχικότητας των πολιτών στη ζωή της πόλης, η μείωση του ψηφιακού αναλφαβητισμού, η διαφάνεια στην τοπική διακυβέρνηση.
Όπως σημειώνεται το 2017 το πρόγραμμα URBACT III επέλεξε την στρατηγική του Ηρακλείου για την «έξυπνη πόλη» ως ένα από τα 97 καλύτερα project που τρέχουν στην Ευρώπη στο σύνολο των πολιτικών αστικού μετασχηματισμού.