Άμεση λήψη μέτρων πληγεισών επιχειρηματιών

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Την άμεση λήψη μέτρων για την ανακούφιση των πληγεισών από τη θεομηνία επιχειρήσεων στη Δυτική Αττική,  με γνώμονα την ανάγκη να διασωθούν οι τοπικές επιχειρήσεις και αγορές, ζήτησαν τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), με επιστολές του προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ε. Τσακαλώτο, τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Δ. Παπαδημητρίου, την Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Ε. Αχτσιόγλου, τον Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, κ. Γ. Γαβρίλη και τον Αντιπεριφερειάρχη  Δυτ. Αττικής, κ. Ι. Βασιλείου. Παράλληλα, ξεκίνησε επικοινωνία με τις πληγείσες επιχειρήσεις στην περιοχή ευθύνης του Ε.Β.Ε.Π. για την καταγραφή και την αποτύπωση του μεγέθους των ζημιών.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται:
«…Οι απώλειες ανθρώπινων ζωών και οι πληγές που προκάλεσαν οι πρόσφατες φονικές καταιγίδες και πλημμύρες σε κατοίκους και επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Αττική (Νέα Πέραμος, Μάνδρα, Μέγαρα, Μαγούλα) είναι τραγικές και θα κάνουν καιρό να επουλωθούν.  Πολλές από τις επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου μας έχουν μεγάλες καταστροφές, τόσο σε υποδομές, όσο και σε εμπορεύματα, ενώ είναι αντιμέτωπες με σημαντικά έξοδα που δεν είχαν προϋπολογίσει.  Ως εκ τούτου, είναι αναμενόμενη η καθίζηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της περιοχής, η οποία σε συνδυασμό με τις καταστροφές των δημόσιων και ιδιωτικών υποδομών, θέτουν σε αμφιβολία ακόμη και τη συνέχιση της λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται τοπικά. Προς το παρόν, το σχετικό πλαίσιο που ισχύει για την αντιμετώπιση παρόμοιων φαινομένων περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης:
– Είτε τίθεται ad hoc (όπως σε περιπτώσεις προηγούμενων καταστροφών).
– Είτε στηρίζεται στις διατάξεις των ν. 1284/1982 και 2275/1994 για την παράταση των προθεσμιών καταβολής των βεβαιωμένων χρεών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, καθώς και στην πρόβλεψη επιχορηγήσεων από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (άρθρο 36 ν. 2459/1997 σε συνδυασμό με την Υπουργική Απόφαση οικ3648/387/2012), όπου η αποζημίωση καλύπτει ποσοστό της συνολικά εκτεθείσας ζημίας εξοπλισμού και υποδομών, όπως εκάστοτε καταγράφεται από την τοπική Επιτροπή Εντοπισμού. Προς το παρόν, αυτές οι αποζημιώσεις φτάνουν στις επιχειρήσεις με καθυστέρηση, μη βοηθώντας με τον τρόπο αυτό στη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους.
Η νομοθεσία είναι μεν επαρκής, αλλά απαιτεί πολλές διαφορετικές εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται από διαφορετικά – συλλογικά και μονοπρόσωπα – όργανα και, ως εκ τούτου, αργούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα με καταδικαστικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις.  Θεωρούμε ότι, εφόσον οι καταστροφές από φυσικά αίτια είναι πλέον συχνό φαινόμενο, θα πρέπει να καθιερωθεί επιτέλους μία «αυτόματη» διαδικασία, η οποία, με μία απλή διαπιστωτική πράξη της διοίκησης θα ενεργοποιεί τα εξής μέτρα για όλες τις πληγείσες επιχειρήσεις, με χρονικό ορίζοντα ισχύος τουλάχιστον 6 μηνών:
• Αναστολή καταβολής του ΦΠΑ και των άλλων παρακρατούμενων φόρων.
• Αναστολή δόσεων του φόρου εισοδήματος, των ληξιπρόθεσμων χρεών τους και των δόσεων ρυθμίσεων οφειλών προς το Δημόσιο.
• Αναστολή καταβολής του ΕΝΦΙΑ για τις επιχειρήσεις και τους ιδιόκτητους όλων των κατεστραμμένων ακινήτων.
• Αναστολή της καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων προς τον ΕΦΚΑ.
• Αναστολή των πάσης φύσεως πλειστηριασμών.
• Αναστολή της υποχρέωσης καταβολής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις Τράπεζες που απορρέουν από δανειακές συμβάσεις.
• Αναστολή εκτέλεσης εξωστικών δικαστικών αποφάσεων.
• Αναστολή αναγγελίας στον Τειρεσία.
• Ρύθμιση για την καταβολή των οφειλών ηλεκτρικού ρεύματος.
• Αναστολή της καταβολής δημοτικών φόρων και τελών.
• Ενημέρωση του συστήματος του TAXISNET με ειδικό πρόγραμμα για τις πληγείσες περιοχές που θα αίρει τον αυτοματοποιημένο χαρακτηρισμό φόρων και τελών ως ληξιπρόθεσμων και την παρεπόμενη επιβάρυνσή τους με πρόστιμα και προσαυξήσεις.
Δεδομένου και του ειδικού ενδιαφέροντος που γενικότερα έχει επιδείξει η Κυβέρνηση για τις εκάστοτε δοκιμαζόμενες περιοχές, αλλά και μπροστά στην απόλυτη ανάγκη να ενεργοποιηθούν οι προτάσεις μας αυτές για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την φονική καταιγίδα, σας παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την αυτόματη άμεση ισχύ των ως άνω ευεργετικών ρυθμίσεων, ώστε να βοηθηθούν οι τοπικές επιχειρήσεις να ξεπεράσουν το σοκ της καταστροφής των περιοχών που λειτουργούν και έτσι να προστατευθούν οι τοπικές αγορές.
Παράλληλα, ζητάμε, στο μέτρο του δυνατού, τη συντόμευση του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την απόδοση της αποζημίωσης προς επιχειρήσεις για τις ζημιές, που γενικώς υφίστανται από θεομηνίες, πυρκαγιές και άλλα φυσικά φαινόμενα. Έχοντας τη βεβαιότητα της θετικής ανταπόκρισής σας, καταγράφουμε το σύνολο των επιχειρήσεων που έχουν υποστεί ζημιές και θα σας ενημερώσουμε σχετικά το συντομότερο…».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail