Άκυρες απολύσεις διοικητών δημόσιων νοσοκομείων

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑΤΑ

Μη νόμιμες είναι οι απολύσεις τεσσάρων διοικητών και αναπληρωτών διοικητών κρατικών νοσοκομείων που έγιναν το 2015 μετά από διαδικασία αξιολόγησης από πενταμελή επιτροπή του υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το Γ’ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Με τέσσερις αποφάσεις του το ΣτΕ έκρινε ότι οι υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες τέθηκαν σε αργία οι διοικητές και οι αναπληρωτές διοικητές των νοσοκομείων, είναι μη νόμιμες καθώς έχουν πλημμελή αιτιολογία, όπως πλημμελώς αιτιολογημένο είναι και το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχαν προσφύγει διοικητές και αναπληρωτές διοικητές ζητώντας να ακυρωθούν παράνομες οι υπουργικές αποφάσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας με τις οποίες τέθηκαν σε αργία.
Συγκεκριμένα, το 2015 με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού και του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη Υγείας από τους 71 διοικητές που αξιολογήθηκαν, οι 59 (44 διοικητές και 15 αναπληρωτές διοικητές) παύθηκαν από τα καθήκοντά τους και 12 (8 διοικητές και 4 αναπληρωτές διοικητές) παρέμειναν  στις θέσεις τους.
Οι διοικητές και οι υποδιοικητές των νοσοκομείων που δικαιώθηκαν είναι:
1) Γεώργιος Χρυσανθακόπουλος, αναπληρωτής διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο».
2) Γεώργιος Γεωργιάδης, αναπληρωτής διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιώς «Τζάνειο».
3) Αντώνιος Αγγελάρας, αναπληρωτής διοικητής του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης Αττικής.
4) Αναστάσιος Γρηγορίου, διοικητής Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο Αθηνών – ΓΝΑ Πολυκλινική».
Τον περασμένο Μάρτιο το ίδιο Τμήμα του ΣτΕ ακύρωσε άλλες 10 απολύσεις διοικητών και αναπληρωτών διοικητών δημοσίων νοσοκομείων.